Puheenjohtajan blogi

Ennuste rakentamisen työttömyydestä vuonna 2019

 

Rakennuskassan  (Rakennusalan työttömyyskassan) kuukausitilastot kertovat, kuinka moni jäsen on saanut työttömyysetuutta kyseisen kuukauden aikana. Tilastointi siis poikkeaa esimerkiksi Tilastokeskuksen tai TEM: in tilastointimenetelmistä. Emme myöskään erottele lomautettuja ja työsuhdetta vailla olevia. Kassa tekee säännöllisesti muutaman kuukauden eteenpäin ulottuvia ennusteita alan työttömyydestä. Ennusteissa otetaan tämänhetkisen tiedon lisäksi lukuun tämän sekä useiden edellisvuosien työttömyyslukemat ja niiden kausivaihtelut.  Hieman pidemmän aikavälin, vaikkapa vuoden, arvion saa käsittelemällä työttömyyskäyrää kertoimella, jonka voi johtaa talouden ja rakentamisen määrän arvioista.

Romahdukset, kuten vuoden 2008 amerikkalaislähtöinen rahoituskriisi, yllättävät.  Rahoituskriisihän sulki käytännössä rahahanat. ”Ei käyPyydettyä käyttäjää ei ole olemassa., sanottiin pankeissa, ja valtava määrä rakennustuotannon tilauksia peruttiin. Ala ajoi seinään. Edellisen vuosikymmenen puolivälistä alkaen jatkunut työllisyyden hyvä kehitys loppui kertaheitolla ja nuoretkin  rakentajat saivat kokea alan nurjan puolen. Keväällä 2009 meillä oli työttömyyskassakatastrofi, jonka aikana kassan käsittelyjonoissa oli tuhansien jäsenten päivärahahakemukset. Työttömyyskäyrä nousi aivan uudelle tasolle.

Nyt jonoja ei ole. Tämän vuoden syyskuussa käyrä osoitti alle 4000:n jäsenen saaneen työttömyyspäivärahaa. Se on jo melko matalalla. Onhan rakentajan työelämässä hyvinäkin aikoina työttömyysjaksoja muun muassa rakennustuotannon luonteen, yritysrakenteen ja urakoiden ajoitusten johdosta. Niin ikään maassa on suuri määrä paikkakuntia, joissa rakentaminen ei ole lisääntynyt.

Ennusteemme mukaan jäsenistämme työttöminä on joulukuussa 5100. Se on 700 vähemmän kuin viime vuoden joulukuussa. Lähdemme siis ensi vuoteen suhteellisen myönteisestä tilanteesta. Käyrä kuitenkin kohoaa melko reippaasti vuoden alusta lukien. Talvi hiljentää töiden aloituksia. Helmi-  maaliskuussa työttömien määrä ainakin tuplaantuu verrattuna syyskuuhun. Koska erikoisempaa romahdusta ei näyttäisi olevan tulossa, voidaan talvella arvioida olevan 8700 työtä vailla olevaa järjestäytynyttä rakentajaa. Tässä lukemassa on huomioitu se, että alan kasvu tasaantuu ja  asuntotuotannon volyymit pienenevät hieman.

Tänä vuonna työttömyysetuutta maksetaan Rakennuskassalta 103 miljoonaa euroa. Viime vuonna maksatus oli 126 miljoonaa. Ennakoimme, että ensi vuoden maksatus tulee olemaan näiden lukemien välimaastossa, 120 miljoonan luokkaa. (Vielä vuonna 2015 etuuksia maksettiin 190 miljoonaa. Vuosi 2015 olikin finanssikriisin synkimpiä. Tässä on muuten hyvä osoitus siitä, että työttömyysturvasta säästetään, kun ihmisillä on työtä. Näin yksinkertaista se on.)

Työttömyysprosentti vaihtelee rakennusalalla paljon alueittain. Uudellamaalla, Turun alueella ja Pohjanmaalla lukemat lähentelevät maan yleistä työttömyysastetta. Kainuussa ja Lapissa prosentit ovat sitten reilusti kovemmat, vaikka työttömyys on näilläkin alueilla vähentynyt merkittävästi.

Matti