Puheenjohtajan blogi

Esimerkki työllisyysvaikutuksista: raitiotie

Vaikka tilanne rakennusalalla on kohenemassa, työtä ei ole Suomessa liikaa. Politiikan työllisyysvaikutuksia on siis syytä tutkia. Otan esimerkiksi Tampereen raitiotiehankkeen, joka etenee kaupunginvaltuuston hyväksynnän jälkeen. Ratikkahan parantaa huomattavasti liikenteen tehokkuutta ja sujuvuutta, mihin ei esimerkiksi pelkällä bussikalustolla päästä millään. Raideliikenne on myös ympäristövaikutuksiltaan ylivertainen tapa järjestää liikkumista.

Vuosina 2017–2021, ensivaiheessa, työllisyysvaikutus on noin 2 400 henkilötyövuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnilleen sitä, että 500 ihmistä on projektissa erilaisissa rakennustöissä viisi vuotta.

Suurten liikenneinvestointien talous- ja työllisyysvaikutukset eivät kuitenkaan lopu niiden valmistuttua. Tampere saa hankkeen maankäyttö- ja kaavoitushyötyä satoja miljoonia euroja. Kaupunkihan kasvaa kovaa vauhtia, joten se jalostaa toimivan joukkoliikennereitin vaikutusalueelle runsaasti tontteja asumiseen ja yritystoimintaan. Tämä taas tuottaa uutta työtä niin rakennusalalle kuin muillekin elinkeinoille.

Vähintään yhtä merkittävä on Tampereen ja Helsingin raitiotiepäätösten vaikutus suomalaiselle raideliikenneteollisuudelle.  Vaikutus ulottuu siis myös Kainuuseen, jolle on tärkeää Otanmäen Transtechin tehtaan työllisyys ja kasvu. Myös Tampereen ratikat tehdään Kainuussa.

Suomalaiset osaajat kilpailevat lähivuosina suurista raideliikennekalustojen toimituksista ympäri Euroopan. Näitä kalustohankintoja tehdään useilla miljardeilla euroilla. Täkäläiset projektit ovat vaativuudessaan elintärkeitä vastaiselle pärjäämiselle normaalin raidevälin raitiotiekaluston toimituskilpailuissa. Onnistuminen Suomessa poikii onnistumista ulkomaillakin.

Tähän savottaan tarvitaan perinteistä ja uutta konepajaosaamista sekä monipuolista tietotekniikan, ohjelmistojen ja laitteiden sekä koko liikenteenhallinnan osaamista. Hommaa tässä yhteistyössä riittää tietenkin myös tutkimukselle ja kehittämiselle korkeakouluissa ja yrityksissä. Kaikki tämä poikii uutta yritystoimintaa, siis kunnon työpaikkoja ympäri maan.

Matti