Puheenjohtajan blogi

Jäsenyys on vastuunkantoa

Ammattiliiton jäsenet ovat vastuunkantajia. He ovat mukana työssä, jolla puolustetaan ja edelleen kehitetään työehtoja ja työympäristöä muuttuvissa ja vaikeissakin olosuhteissa. Aina ei toiminta ole helppoa, mutta tekemisen mieli on selvä: Yhdessä vastuuta kantamalla saadaan enemmän aikaan kuin siipeilemällä.

Työpaikoilla järjestäytymättömät työntekijät vastustavat liittoon liittymistä nuukuuttaan, ymmärtämättömyyttään tai sitten vihan vimmassa: henkilökohtainen kielteinen kokemus peilataan ammattiliiton syyksi. Osa ihmisistä on välinpitämättömiä: ”Ei kuulu mulle.” Keskustelu ammattiliiton tarkoituksesta onkin paikallaan.

Liitto on työntekijöiden yhdistys, johon heillä on perustuslaillinen oikeus kuulua. Aina näin ei ole ollut eikä ole kaikkialla nytkään. Maissa, joissa ammattiyhdistysliikkeen jäseniä vainotaan, työläisillä ei ole oikeuksia, vain velvoitteita.

Ihmisillä, liitolla, on niin ikään laillinen oikeus tehdä työnantajien kanssa työehtosopimus, joka turvaa työehtojen vähimmäistason. Myös siipiveikot pitävät arvossa esimerkiksi 12 pekkaspäivää korvauksineen, lomarahaa, työaikamääräyksiä, vähimmäispalkkoja, urakkamääräyksiä, kulukorvauksia, sairausajan turvaa, suojavarusteita, sosiaalitiloja… Nämä ehdot pysyvät ja kehittyvät niin kauan kuin on liitto, ihmisten yhteinen voima.

Jäsenmäärä tekee liitosta vahvan. Koko ammattiyhdistysliikkeen tulee olla niin voimakas, että se pystyy sopimaan työnantajien ja valtiovallan kanssa myös laajoista työläisten turvaverkoista. Uuninpankolta katsojille kannattaa kertoa, että tämän neuvottelu- ja painostusvoiman tulosta on myös esimerkiksi työeläke, joka kyllä aikanaan tulee maksuun jokaiselle.

Myös ammattiliittojen yhteydessä toimivat työttömyyskassat ja ansiosidonnainen työttömyysturva ovat yhteisen voiman tuloksia. Liitot puolustavat niitä, eivät muut. Villit eivät myöskään tee töitä työsuojelun, sairaus- ja tapaturmavakuutuksen tai perhevapaiden eteen.

Ihmisten ammattiliittoja väitetään kehityksen jarruksi. Minkä kehityksen? Kokemus kertoo, että liitot ovat olleet aina edistämässä työntekijöiden elintasoa ja turvaa sekä työelämän tasavertaista sopimista. Vahvan järjestäytymisen maissa on myös korkein elintaso, pärjäävä yritystoiminta ja korkea työn tehokkuus.

Jarruja toki pitää painaa voimakkaammin, kun liittoihin kohdistuvan julkisen tykityksen myötä ajetaan työpaikkasanelua, turvattomuutta, työväen suojelun heikentämistä ja eriarvoisuutta.

Kiitokset sinulle, ammattiliiton jäsen! Järjestäytymällä liittoon turvaat alan työntekijöiden ja tulevien työntekijöiden, työttömien sekä eläkeläisten asemaa.

Matti