Puheenjohtajan blogi

Rakennusalan työehtokierros on käynnissä

 

Kevättalvella uusitaan Rakennusliiton 9 työehtosopimusta. Valmistautuminen työehtoneuvotteluihin onkin jo hyvässä vauhdissa. Linjaa on vedetty niin liiton hallituksessa kuin lokakuun lopun suuressa maakokouksessakin.  Liittokierroksella kunkin alan palkansaaja- ja työnantajajärjestöt neuvottelevat kukin omalle alalleen ja sen taloudelliselle tilanteelle käyvän sopimuksen.

Nyt ollaan liittokierroksella. Alakohtaiset sopimukset eivät siis ole osa keskitettyä kokonaisratkaisua, jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja valtion edustajat olisivat sopineet kaikkia aloja koskevat palkankorotustasot ja laadulliset uudistukset tai heikennykset.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus tekivät työehtoratkaisunsa. Aina, kun molempia tyydyttävään sopimukseen päästään ilman tappelua, ovat lähtökohdat alalla hyvät myös eteenpäin. Sopimus on ok, kun molemmat osapuolet ovat sen kuitanneet.

Helppoa se ei aina ole. Reessä istujat eivät ainakaan tee suurenkaan liiton työtä helpommaksi. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kysyy Ahjo-lehden (14/2017) Linjaus-palstalla, miksi muut liitot lastaavat ylimääräiset paineet Teollisuusliitolle jättämällä omat palkankorotuksensa teknologiateollisuuden pöytään sovittaviksi.

Kyllä tässä työnantajienkin taktiikkaa on, kuten Riku toteaa. Vaikka EK on haudannut tupot, ovat työnantajat käyttäytyneet kuin eläisimme tupoaikaa, jossa pääsopijoina ovat Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto. Käydään liittokierrosta, mutta käytännössä tehdään keskitettyä.

Riku kysyy myös aiheellisesti, onko Teollisuusliiton otettava kierroksesta toiseen hoitaakseen muiden liittojen asioita ja kantaa kaikki vastuu.

Ei Teollisuusliitto vastuunkantoa pelkää. Edelläkävijä on myös vaikuttaja. Peesaajien asia on sitten arvostella lopputulosta ottamatta itse vaikkapa työtaistelun taakkaa kantaakseen.

Meillä ei ole mitään syytä arvostella toisten liittojen lopputuloksia. Kukin ala ratkaisee työehtosopimuksensa kohdastaan, omien arvioidensa perusteella. Niin myös reessä istujat, oman alansa edellytysten mukaan.

Rakennusliitolla ei ole ollut tapana jättää omia korotuksia taikka muita ratkaisuja toisten pöydissä ratkottaviksi. Ei jätetä nytkään. Meidän ei kannata heikentää omaa valmiuttamme tehdä rakennusalan työehtoratkaisuja omin voimin. Taktiikka on hyvä pitkän päälle: Oman tekemisen jäädessä sivusta seuraamiseksi yllättää nimittäin lorvikatarri.

Siispä emme peesaa vaan neuvottelemme liittokohtaiset sopimuksemme alusta loppuun itse. Otamme vastuuta oman toimialamme työelämän kehittämisestä. Hintaakin olemme siitä valmiita maksamaan.

Matti