Puheenjohtajan blogi

Suomalainen metsäteollisuus on osa ongelman ratkaisua

 

Olen seurannut keskustelua meikäläisestä metsäteollisuudesta, metsien käytöstä, hiilinieluista ja ilmastopolitiikasta sekä yrittänyt hankkia asiakokonaisuudesta tietoa. Asia kiinnostaa myös siksi, että metsäsektori vaikuttaa merkittävästi rakentajien työllisyyteen.

Suomen metsät ovat kasvaneet reippaasti. Metsien kasvu on nykyisin kaksinkertainen verrattuna 50 vuoden takaiseen kasvuun. Metsiä hoidetaan laajasti ja myös hakataan paljon. Vuonna 2017 koko maassa hakattiin 86% suurimmasta kestävän hakkuukertymän arviosta.

Suomalainen metsäteollisuus on yksi maailman tehokkaimmista systeemeistä, joka pystyy hyödyntämään metsämateriaalin lähes täydellisesti. Ainoa merkittävä maa, jossa metsäteollisuuden tehokkuus, uudenaikaisuus sekä energian tuottokyky ovat samalla tasolla, on Ruotsi.

Suomen sellutehtaiden keskimääräiset hiilipäästöt ovat kolmasosa maailman tehtaiden keskiarvosta ja viidesosa Kiinan keskiarvosta. Venäjän tehtaat lykkäävät nelinkertaisen määrään päästöjä ulos. Euroopan tehtaiden hiilipäästöjen keskiarvo on 46 prosenttia korkeampi kuin Suomen.

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä ei tule vähenemään. Päinvastoin. Maapallon väestö kasvaa. Puukuiduista jalostetut tuotteet korvaavat muovia ja muita öljypohjaisia tuotteita. Tekstiiliteollisuudessa puukuitu korvaa puuvillaa ja öljypohjaisia raaka-aineita. Kuidun kierrätys toimii ja sitä kehitetään. Uutta käyttöä löytyy koko ajan kuidulle ja metsäteollisuuden muille tuotannossa syntyville tuotteille. Niillä korvataan fossiilisia raaka-aineita, mikä juuri ratkaisee menestymisen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Metsäteollisuuden kapasiteetin siirtyminen pois Suomesta johtaa haitalliseen kehitykseen. Hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti lisääntyvät valtavasti. Käy niin, että metsäteollisuuden tuotteiden valmistamisen ja kuljetuksen päästöt nousevat enemmän kuin hiilivarastot Euroopassa kasvavat. Syntyykin hiilivuoto, kun pitäisi estää se.

EU:lla on tässä vaikutusta. Jos se säätää metsähakkuille rajoituksia hiilivaraston kasvattamiseksi, lisääntyykin hakkuupaine muualla maailmassa, missä metsätalous ei ole aina kestävää eikä etenkään vähäpäästöistä.

Metsäteollisuusinvestointi Suomessa on siis maailmanlaajuinen ympäristöteko. Olennaista on toki sekin, että teollisuus ylläpitää hyviä työpaikkoja ja aikaansaa kuljetus- ja palvelukysynnällään suuren määrän työtä tehtaan ulkopuolelle. Työtä ja jatkuvuutta ylläpidetään myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Metsä Fibren hankesuunnitteluvaiheessa oleva 1,5 miljardin investointi uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin on hyvä uutinen kaikille. Luonnollisesti myös rakentajille.

 

Matti