Puheenjohtajan blogi

Vaikutetaan kunnissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus taitaa on vielä muutaman mutkan takana. Valinnanvapaus, palvelujen saatavuus kaikille, päätöksenteko ja maakuntien rooli palvelutuotannossa ovat itse asiassa auki. On kuitenkin selvää, että sote-uudistus mullistaa kuntia. Tästä kertoo karkea esimerkki verotulojen tulevista virroista: Jos kunnallisveroprosentti on 20, sutkahtaa maakuntien vastuulla olevaan sote- rahoitukseen siitä 13,5 yksikköä, noin 67 prosenttia.

Sote- uudistuksen jälkeenkin kunnan on joka tapauksessa oltava vahva ja ennen kaikkea oikeudenmukainen kaikille kuntalaisille. On hoidettava opetus, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto ja niin edelleen. On vastattava myös tekniikasta. Kuntien katuverkkoa on maassa 26 000 kilometriä, jätevesiviemäreitä on 50 000 kilometriä ja vesijohtoja 100 000 kilometriä. Rakennuksia on niin paljon, ettei Nätti- Jussillakaan ole enempää.

Joku päättää asioista myös uusissa kuntien ja kaupunkien valtuustoissa ja hallituksissa. Nyt ei rakentajienkaan pidä nukahtaa vaan vaikuttaa. Palvelut on tietenkin järjestettävä laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi. Päätöksenteolla on vaikutus myös rakentajien työllisyyteen. Siihen vaikuttaa kussakin kunnassa tapa järjestää kuntainfra: virasto, liikelaitos, kuntayhtymä, kunnan tai kuntayhtymän osakeyhtiö ja yksityinen sektori. Fiksussa, veronmaksajan etua katsovassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä myös rakennusalan työnantajien ja niiden työntekijöiden työmahdollisuudet paranevat.

Ehdokasasettelu on vauhdissa. Listojen on oltava valmiina ennen helmikuun loppua.  Vaalipäivä on 9. huhtikuuta. Puolueet tarvitsevat ehdokkaikseen aktiivisia ihmisiä. Kannustetaan siis rakentajia mukaan kuntavaaleihin. Nyt on korkea aika lähteä mukaan ja asettua ehdolle omimman puolueen listalla.

Matti