Puheenjohtajan blogi

Rakennusalan lakossa on kysymys sopimusoikeudesta

  Rakennusteollisuudessa on vuosikymmenet tehty työehtosopimukset omin voimin. Niin Rakennusteollisuus kuin Rakennusliittokin ovat luottaneet omiin neuvottelukuntiinsa ja alan omaan arviointikykyyn. Luottamusta on rakennettu: Se mitä on sovittu myös pidetään. Tämän  kulttuurin myötä olemme yhdessä laatineet alalle paljon käytäntöjä, jotka mahdollistavat yritysten tasaveroisen kilpailuasetelman ja työsuhteiden sosiaalisen kestävyyden. Olemme onnistuneet myös rakennusalan harmaan talouden kitkemisessä paremmin kuin […]

Lue lisää

Työehtoneuvottelut

  Rakennusteollisuuden alalla on kahdeksan yleissitovaa työehtosopimusta: asfalttiala, lattianpäällystysala, maa- ja vesirakennus, maalausala, rakennustuoteteollisuus, talonrakennusala, talotekniikka-alan LVI-toimiala ja vedeneristysala. Kaikki näillä aloilla toimivat yritykset noudattavat näitä työehtosopimuksia työntekijöidensä työsuhteissa. Liitolla on myös yksi normaalisitova työehtosopimus: Koneyrittäjien liiton (entinen Koneurakoitsijat) kanssa tehty maarakennusalan työehtosopimus, joka koskee vain Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksiä. Sopimus syntyi, kun tämä pienempien koneurakoitsijoiden […]

Lue lisää

Kolmikanta auttaisi

  Työttömyysturvan aktiivimallin vastustus on laajaa. Monille on ollut yllätys, että työttömien sulkeisharjoitukset ovat saaneet kylmän vastaanoton myös muilta kuin nöyryytyksen kohteiksi joutuvilta. Ei osunut lankulle työttömyysturvan uudistajien loikka. Ei osu seuraavakaan askel, aktiivimalli kakkonen, joka on vielä kovempi leikkaus työttömän vaatimattomaan toimeentuloon. Miksi mentiin näin pahasti metsään? Pieleen johti se, että askelmerkkejä ja suoritusta […]

Lue lisää

Työttömyysturva jälleen tähtäimessä

Kirjaltajaliitto (sittemmin Kirjatyöntekijöiden Liitto, nykyisin osa Teollisuusliittoa) perusti Suomen ensimmäisen työttömyyskassan vuonna 1895. Meidän alallamme ensimmäisen työttömyyskassan perusti hieman myöhemmin Muurarien Liitto. Työttömyyskassat ovat meillä, kuten useassa muussakin Euroopan maassa, olleet osa ammattiyhdistysliikettä. Jäsenet rahoittivat liittojen työttömyyskassoja suoraan ilman valtion tai työnantajien apua. Vuonna 1917 alkoi työttömyyskassojen vaatimaton avustaminen julkisista varoista. Alakohtaiset kassat katsottiin jo […]

Lue lisää

Laaja rakentamisen laatuarvio tulossa

Teimme yhteistyössä Rakentamisen Laatu- yhdistyksen kanssa laatukyselyn jäsenillemme. Mistä syntyy rakentamisen laatu ja ennen kaikkea mistä johtuu huono laatu? Ammattilaisilta tuli vastauksia runsaasti . Suurkiitos! Tuloksia tutkitaan ja järjestetään tulevat viikot niin, että niistä on hyötyä oppimishaluisille rakennusalan ihmisille. Tammikuussa julkistamme sitten taatusti maan laajimman laatukyselyn tulokset, jotka ovat laajan asiantuntijaraadin, ammattirakennustyöläisten, näkemyksiä. Lähdimme kyselyyn mukaan, vaikka kokemus […]

Lue lisää

Asunto ensin

  Kun hopeasijan tuottanut jatkosota vuoden 1944 syksyllä loppui, tuli isänmaan kaupunkeihin suuret määrät nuoria miehiä, sotaveteraaneja, jotka etsivät töitä. Samalla Suomen kaupungit ja maaseutu ottivat vastaan 430 000 menetetystä Karjalasta  ja Petsamosta evakkoon joutunutta ihmistä. Asunnottomuus paheni nopeasti ja paljon. Pitkään asunnottomuutta ratkottiin väliaikaisilla ratkaisuilla. Aluksi ilman asuntoa olevat ihmiset nukkuivat pommisuojissa ja esimerkiksi rakennustyömaiden […]

Lue lisää

Rakennusalan työehtokierros on käynnissä

  Kevättalvella uusitaan Rakennusliiton 9 työehtosopimusta. Valmistautuminen työehtoneuvotteluihin onkin jo hyvässä vauhdissa. Linjaa on vedetty niin liiton hallituksessa kuin lokakuun lopun suuressa maakokouksessakin.  Liittokierroksella kunkin alan palkansaaja- ja työnantajajärjestöt neuvottelevat kukin omalle alalleen ja sen taloudelliselle tilanteelle käyvän sopimuksen. Nyt ollaan liittokierroksella. Alakohtaiset sopimukset eivät siis ole osa keskitettyä kokonaisratkaisua, jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja valtion […]

Lue lisää

Liberalismin outo liitto, johon konservatiivitkin mahtuvat

  Rakennusliitto on yhtä kuin sen jäsenet. Se on ottanut kantaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan puolesta. Harkinnasta luopumistahan on esittänyt toista sataa kansanedustajaa allekirjoittamalla asiaa koskevan lakialoitteen. Allekirjoittajat haluaisivat kumota ulkomaalaislain 73. pykälän 1  momentin  1 ja 2 kohdat. Niiden mukaan työntekijän oleskeluluvan myöntäminen perustuu harkintaan, jossa työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää tarkoitettuun työhön sopivan, […]

Lue lisää

Menoja riittää, mutta tulot vähenevät

  Nykyisen hallituksen ohjelman mukaan julkistalouden velkaantuminen taittuu ja velaksi eläminen loppuu vuonna 2021. Ohjelma pyrkii säästämään 4 miljardia ja saamaan aikaan taloutta vahvistavaa kasvua. Kaikkiaan julkisen talouden tulisi vahvistua 6 miljardilla vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma sitoi hallituksen tekemään säästöpäätöksiä ja rakenteellisia muutoksia niin, että pitemmän ajan tulojen ja menojen epäsuhta, kestävyysvaje, katetaan. Tulevaisuudessa menoja […]

Lue lisää

Talouspolitiikkaa

Kansantaloustiede on yhteiskuntatiede. Se ei ole luonnontiede, jossa matemaattisten todistelujen tai koeolosuhteiden tai vaikka mikroskooppisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa jotakin varmaa, johon kaikki tutkijat voivat yhtyä. Toki luonnontiedekin kehittyy: Uudet tieteelliset löydöt muuttavat teoriaa, käsitystä todellisuudesta. Kansantaloustiede on kuitenkin yhteiskuntatiede, jossa tutkijan oma näkemys, teoria todellisuudesta, on varsin ratkaiseva tekijä. Se määrittää sitä tutkimusmenetelmää, jolla […]

Lue lisää