Puheenjohtajan blogi

Laaja rakentamisen laatuarvio tulossa

Teimme yhteistyössä Rakentamisen Laatu- yhdistyksen kanssa laatukyselyn jäsenillemme. Mistä syntyy rakentamisen laatu ja ennen kaikkea mistä johtuu huono laatu? Ammattilaisilta tuli vastauksia runsaasti . Suurkiitos! Tuloksia tutkitaan ja järjestetään tulevat viikot niin, että niistä on hyötyä oppimishaluisille rakennusalan ihmisille. Tammikuussa julkistamme sitten taatusti maan laajimman laatukyselyn tulokset, jotka ovat laajan asiantuntijaraadin, ammattirakennustyöläisten, näkemyksiä. Lähdimme kyselyyn mukaan, vaikka kokemus […]

Lue lisää

Asunto ensin

  Kun hopeasijan tuottanut jatkosota vuoden 1944 syksyllä loppui, tuli isänmaan kaupunkeihin suuret määrät nuoria miehiä, sotaveteraaneja, jotka etsivät töitä. Samalla Suomen kaupungit ja maaseutu ottivat vastaan 430 000 menetetystä Karjalasta  ja Petsamosta evakkoon joutunutta ihmistä. Asunnottomuus paheni nopeasti ja paljon. Pitkään asunnottomuutta ratkottiin väliaikaisilla ratkaisuilla. Aluksi ilman asuntoa olevat ihmiset nukkuivat pommisuojissa ja esimerkiksi rakennustyömaiden […]

Lue lisää

Rakennusalan työehtokierros on käynnissä

  Kevättalvella uusitaan Rakennusliiton 9 työehtosopimusta. Valmistautuminen työehtoneuvotteluihin onkin jo hyvässä vauhdissa. Linjaa on vedetty niin liiton hallituksessa kuin lokakuun lopun suuressa maakokouksessakin.  Liittokierroksella kunkin alan palkansaaja- ja työnantajajärjestöt neuvottelevat kukin omalle alalleen ja sen taloudelliselle tilanteelle käyvän sopimuksen. Nyt ollaan liittokierroksella. Alakohtaiset sopimukset eivät siis ole osa keskitettyä kokonaisratkaisua, jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja valtion […]

Lue lisää

Liberalismin outo liitto, johon konservatiivitkin mahtuvat

  Rakennusliitto on yhtä kuin sen jäsenet. Se on ottanut kantaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan puolesta. Harkinnasta luopumistahan on esittänyt toista sataa kansanedustajaa allekirjoittamalla asiaa koskevan lakialoitteen. Allekirjoittajat haluaisivat kumota ulkomaalaislain 73. pykälän 1  momentin  1 ja 2 kohdat. Niiden mukaan työntekijän oleskeluluvan myöntäminen perustuu harkintaan, jossa työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää tarkoitettuun työhön sopivan, […]

Lue lisää

Menoja riittää, mutta tulot vähenevät

  Nykyisen hallituksen ohjelman mukaan julkistalouden velkaantuminen taittuu ja velaksi eläminen loppuu vuonna 2021. Ohjelma pyrkii säästämään 4 miljardia ja saamaan aikaan taloutta vahvistavaa kasvua. Kaikkiaan julkisen talouden tulisi vahvistua 6 miljardilla vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma sitoi hallituksen tekemään säästöpäätöksiä ja rakenteellisia muutoksia niin, että pitemmän ajan tulojen ja menojen epäsuhta, kestävyysvaje, katetaan. Tulevaisuudessa menoja […]

Lue lisää

Talouspolitiikkaa

Kansantaloustiede on yhteiskuntatiede. Se ei ole luonnontiede, jossa matemaattisten todistelujen tai koeolosuhteiden tai vaikka mikroskooppisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa jotakin varmaa, johon kaikki tutkijat voivat yhtyä. Toki luonnontiedekin kehittyy: Uudet tieteelliset löydöt muuttavat teoriaa, käsitystä todellisuudesta. Kansantaloustiede on kuitenkin yhteiskuntatiede, jossa tutkijan oma näkemys, teoria todellisuudesta, on varsin ratkaiseva tekijä. Se määrittää sitä tutkimusmenetelmää, jolla […]

Lue lisää

Jäsenyys on vastuunkantoa

Ammattiliiton jäsenet ovat vastuunkantajia. He ovat mukana työssä, jolla puolustetaan ja edelleen kehitetään työehtoja ja työympäristöä muuttuvissa ja vaikeissakin olosuhteissa. Aina ei toiminta ole helppoa, mutta tekemisen mieli on selvä: Yhdessä vastuuta kantamalla saadaan enemmän aikaan kuin siipeilemällä. Työpaikoilla järjestäytymättömät työntekijät vastustavat liittoon liittymistä nuukuuttaan, ymmärtämättömyyttään tai sitten vihan vimmassa: henkilökohtainen kielteinen kokemus peilataan ammattiliiton […]

Lue lisää

Ruotsin rakentajien palkat

  Pohjanlahden länsipuolella on ollut hyvä rakentamiskonjunktuuri jo pidemmän aikaa. Suomi tulee perässä tässäkin. Ruotsin Rakennusliiton lehti Byggnadsarbetaren (7/2017) selvitti alan palkat ja totesi: ”Rakennusbuumi mutta ei palkkabuumi.” Kermieristäjät ovat ainoita, joiden ansiot ovat kehittyneet viime vuosina. Vuosina 2014-2016 kattotyöntekijöiden palkat nousivatkin 8 prosenttia. Rakennusmiehet, timpurit ja muurarit menettävät samalla asemiaan. Palkat vaihtelevat alueittain ja […]

Lue lisää

Oman rikkautensa luoneita ei ole

    Sen lisäksi, että ammattiyhdistysliikkeen väitetään olevan syyllinen kaikkeen muuhun kuin kylmään alkukesään, väitetään nykyisin, että huippurikkaat ovat itse merkittävällä työllään ansainneet vaurautensa. Professori Matti Tuomala purkaa tätä jälkimmäistä väitettä kolumnissaan ”Hehän rahoittavat koko SHOW´n” Talous ja Yhteiskunta-lehdessä (2/2017). Kaikkein varakkaimmat ihmiset nyt ja ennen ovat luoneet omaisuutensa perimällä ja hyödyntäen markkinavoimaa tai markkinoiden […]

Lue lisää

Kovan linjan varstanheiluttajat puoliväliriihessä

    SOS – hallituksen aktiivimalli innosti hallituksen itsensä todella aktiiviseksi puoliväliriihen puintihommissa. Näillä suunnitelmilla jää melkoinen määrä ”jyviä” uupumaan nykyisestä laihasta säkistä, joka on varattu työttömälle. Riihestä tuleekin kansalle olkia ja ruumenia. Hallitus pätkii armotta siivuja työttömyysturvasta pois, ellei työtön ole ollut riittävästi työssä tai työllistymispalveluissa. Tämä varstojen heiluttelu ei kuitenkaan tuo tarpeeksi säästöjä, […]

Lue lisää